Mostná 36 Nitra

Otvráracie hodiny
Po - Pia od 9:00 do 17:30
Mob.: 0905 630 444
037/65 24 112

AKO prebieha nastreľovanie

Samotné nastrelenie prebieha za prítomnosti rodičov, čo považujeme za samozrejmé. Matka si posadí dieťa na kolená. Po dezinfekcii ušných lalôčikov, sa vymeria a špeciálnou fixkou naznačí miesto, kde bude umiestená dierka. K naznačeniu dierok je vhodné mať so sebou obľúbenú hračku, ktorou odvádzame pozornosť od značenia a hlavne od fixky, ktorá je samozrejme v tú chvíľu najzaujímavejším predmetom na svete :-) Po tom čo sa s rodičmi zhodneme o vhodnosti umiestenia dierok, pristúpime k ich nastreleniu.

Dieťa stále sedí na kolenách rodiča v vzpriamenej – vystretej polohe, fixujeme iba ruky (ak je to nutné) a pridržíme hlavičku. Deti sa väčšinou rozplačú, že ich matka drží v nehybnosti, mnohokrát potom ani nevedia, že sa nastrelenie už uskutočnilo.

Postupne sa nastrelí jedna náušnička a potom sa ihneď pristúpi k nastreleniu druhej náušničky. Pokiaľ dieťa plače, utíšime ho až po nastrelení druhej náušničky. Akonáhle odvedieme pozornosť dieťaťa či ho inak rozptýlime, a opúšťame miestnosť, kde sme to robili, prestáva okamžite plakať. Je vhodné mať so sebou čaj, aby sme dieťaťu mohli dať napiť, ak by sa náhodou nevedelo utíšiť.