Mostná 36 Nitra

Otvráracie hodiny
Po - Pia od 9:00 do 17:30
Sobota na objednávku
Mob.:0905 630 444
037/65 24 112

Lymfatický systém

AUTOR článku o LYMFATICKOM SYSTÉME

vlasak

MUDr. René Vlasák

Chirurg, vedúci lekár a zakladateľ Centra preventívnej medicíny a Prevencia 2000 s.r.o.
Do roku 1993 pracoval ako lekár na I.Chirurgické klinike VFN v Prahe. Viac ako 20 rokov sa venuje problematike obezitológie. Ako jeden z prvých na svete opísal tzv. metabolický syndróm Y u obezity gynoidného typu. Od r. 1995 pôsobí v odbore lymfológia a je členom revíznej komisie výboru Slovenskej lymfologickej spoločnosti. Ako chirurg sa venuje operatíve žíl dolných končatín.
 

V úvode rozprávania o lymfe mi dovoľte parafrázovať slávnu Kiplingovu vetu z Knihy Džunglí: ,, Sme jednej krvi ty aj ja “ no pre nás dnes vhodnejšie ,, sme jednej lymfy ty aj ja„.

Lymfa nás viac ako krv spája nielen s faunou, ale aj s flórou. Lymfatický systém je v podstate naším ekosystémom. Obdobne ako v prírode je jeho funkčným základom kolobeh vody, bez ktorej život na Zemi nie je možný. Voda tvorí 60 až 70% našej telesnej hmotnosti. Je rozdelená na vodu v bunkách (intracelulárnu tekutinu) a mimobunkovú vodu (extracelulárnu). Tá sa ešte delí na krv, lepšie povedané krvnú plazmu, tkanivový mok a miazgu čiže lymfu.

 

Lymfatický systém je možné prirovnať odvodňovaciemu systému holandských kanálov. (zdroj obrázka: http://i3.cn.cz)

Krv, životne nevyhnutná tekutina, zo srdca prúdi tepnami a vedľa živín prináša bunkám v tkanivách kyslík. Tepny čiže artérie sa nakoniec delia až na drobné arterioly a tie na najmenšie krvné cievy – vlásočnice, čiže kapiláry. Práve vo vlásočniciach sa odohráva najväčšia časť práce krvi. Ich stenou krv odovzdáva bunkám všetko čo potrebujú a na ich konci v drobných žilkách (venulách) od buniek odoberá to, čo už nechcú alebo nepotrebujú. Následne sa odkysličená krv vracia žilovým systémom k srdcu a do pľúc. Táto výmena látok a dýchacích plynov prebieha medzi bunkami vo vodnom prostredí, ktoré označujeme ako tkanivový mok. Ten sa svojím zložením blíži vode v pramori, z ktorého vznikli prvé formy života. Bunky všetkých mnohobunkových organizmov sú obklopené touto tekutinou (,, obmývané pramorom „), ktorá je pre nich vnútorným životným prostredím. Jeho vyváženosť – homeostáza – je nevyhnutná pre všetky normálne funkcie nášho tela.

Nie všetko, čo bunka nepotrebuje, je ale odvádzané žilovým systémom. Do medzibunkového priestoru je vložený špeciálny, de facto kanalizačných – čistiaci systém, v tele označovaný ako lymfatický, ktorý odvádza všetko čo nesmie prejsť vo venulách do krvi. Tento lymfatický systém začína slepo zakončenou lymfatickou kapilárou, ktorá obsahuje tekutinu, ktorú označujeme ako lymfu (miazgu). Tá, na rozdiel od krvi, neobsahuje červené krvinky, ale tvorí hlavnú transportnú cestu bielym krvinkám, hlavným bojovníkom s infekciou a inými choroboplodnými zárodkami. Lymfa obsahuje tiež bielkoviny, tuky a ostatné produkty látkovej výmeny.

S drenážno-transportnou funkciou lymfatického systému úzko súvisia jeho imunologické funkcie spojené s obranyschopnosťou organizmu. V orgánoch lymfatického systému a v uzlinách sa vytvárajú biele krvinky, základ imunitných reakciách organizmu. (Zdroj obrázku: http://img.ulekarecdn.cz) 

Lymfa sa postupne zlieva z lymfatických kapilár do lymfatických ciev. V ich priebehu nachádzame lymfatické uzliny, v ktorých sa odohráva nielen boj s infekciou, ale aj s nádorovými bunkami. Celý lymfatický systém je zakončený v blízkosti srdca, kde ústi do hornej dutej žily. S nadsádzkou sa dá povedať, že lymfatické uzliny nachádzame vo veľkej miere v miestach dôležitých transportných uzlov, ktorými sa môžu z periférie (rúk, nôh, hlavy) šíriť do vnútorných orgánov tela rôzne choroboplodné zárodky. Celým komplexom otázok aj odpovedí na funkciu lymfatického systému pri zdravotnom postihnutí, ale aj pri budovaní zdravia sa venuje relatívne nový vedný odbor – lymfológie.